Imigomo Yokusebenzisa

Iwebhusayithi ye-ExoSpecial.com ingumsebenzi onamalungelo obunikazi we-ExoSpecial. Ezinye izici zeSayithi zingaba ngaphansi kwemihlahlandlela eyengeziwe, imigomo, noma imithetho, ezothunyelwa kuSayithi ngokuphathelene nalezo zici.

Le Migomo Yokusebenzisa ichaze imigomo nemibandela ebopha ngokusemthethweni eyengamele ukusebenzisa kwakho Isizinda. NGOKUFIKA ISIZA, UTHOBELA LE MIGOMO futhi umele ukuthi unegunya namandla okungena kule Migomo. KUFANELE UBE Okungenani IMINYAKA EYI-18 UBUDALA UKUZE UFINYELELE INDAWO. UMA UNGAVUMELANI NEMIPHI YALE MIBANDELA, UNGAYISEBENZISI Isayithi.

Ukufinyelela Esayithini

Ngokuhambisana nale migomo. I-ExoSpecial ikunikeza ilayisense elingadluliseki, elingakhethekile, elihoxiswayo, elinomkhawulo lokufinyelela iSayithi ukuze uyisebenzisele wena siqu, ukusebenzisela ukuthengisa futhi inqabela ngokuqinile noma yiluphi uhlobo lokukhuhla idatha.

Imikhawulo ethile. Amalungelo avunyelwe kuwe kule Migomo angaphansi kwemikhawulo elandelayo: (a) awuthengisi, uqashe, uqashise, udlulise, wabele, usabalalise, ubambe, noma usebenzise ngenye indlela ezentengiselwano ngeSayithi; (b) ungaguquli, wenze imisebenzi ethathwe kokunye, uqaqe, ubuyisele emuva ukuhlanganisa noma ukuhlehlisa noma iyiphi ingxenye yeSiza; (c) ngeke ukwazi ukungena eSizeni ukuze wakhe iwebhusayithi efanayo noma yokuncintisana; futhi (d) ngaphandle kwalapho kushiwo lapha, akukho ngxenye yeSiza engakopishwa, ikhiqizwe kabusha, isatshalaliswe, ishicilelwe kabusha, ilandwe, iboniswe, ithunyelwe noma idluliselwe nganoma iyiphi indlela noma nganoma iyiphi indlela ngaphandle kwalapho kukhonjiswe ngenye indlela, noma yikuphi ukukhishwa, ukuvuselelwa, noma okunye okungeziwe ekusebenzeni kweSayithi kuzoba ngaphansi kwale Migomo. Onke amalungelo obunikazi nelinye ilungelo lobunikazi eSizeni kumele agcinwe kuwo wonke amakhophi alo.

Inkampani inelungelo lokushintsha, ukumisa okwesikhashana, noma ukumisa iSayithi ngokukwazisa noma ngaphandle kwesaziso kuwe. Ugunyaze ukuthi Inkampani ngeke ibe necala kuwe noma kunoma yimuphi umuntu wesithathu nganoma yiluphi ushintsho, ukuphazamiseka, noma ukunqanyulwa kweSayithi nanoma iyiphi ingxenye.

Akukho ukuxhaswa noma ukugcinwa. Uyavuma ukuthi Inkampani ayinasibopho sokukunikela nganoma yisiphi isizo maqondana neSayithi.

Ngaphandle kwanoma yikuphi okuqukethwe komsebenzisi ongase ukunikeze, uyazi ukuthi wonke amalungelo empahla yengqondo, okuhlanganisa amalungelo okushicilela, amalungelo obunikazi, izimpawu zokuthengisa, nezimfihlo zohwebo, eSayithi futhi okuqukethwe kuyo kungokwabahlinzeki beNkampani noma BeNkampani. Qaphela ukuthi le Migomo nokufinyelela kuSayithi akukuniki noma yimaphi amalungelo, isihloko noma intshisekelo kunoma imaphi amalungelo empahla yengqondo, ngaphandle kwamalungelo okufinyelela anomkhawulo avezwe kulesi Sivumelwano. Inkampani nabahlinzeki bayo bagodla wonke amalungelo anganikiwe kule Migomo.

Izixhumanisi Nezikhangiso Zenkampani Yangaphandle; Abanye Abasebenzisi

Izixhumanisi Nezikhangiso Zangaphandle. Isizindalwazi singaqukatha izixhumanisi zamawebhusayithi nezinsizakalo zezinkampani zangaphandle, kanye/noma sibonise izikhangiso zezinkampani zangaphandle. Izixhumanisi ezinjalo zenkampani yangaphandle kanye nezikhangiso azikho ngaphansi kolawulo lweNkampani, futhi Inkampani ayinasibopho sanoma yiziphi Izixhumanisi Nezikhangiso Zenkampani Yangaphandle. Inkampani inikeza ukufinyelela kwalezi zixhumanisi Nezikhangiso Zenkampani Yangaphandle njengendlela elula kuwe, futhi ayibuyekezi, ivume, igade, iqinisekise, inikeze imvume, noma yenze izethulo mayelana nezixhumanisi nezikhangiso zenkampani yangaphandle. Ukusebenzisa kwakho zonke Izixhumanisi Nezikhangiso Zenkampani Yangaphandle ngokuzifaka wena engozini, futhi kufanele usebenzise izinga elifanele lokuqapha nokuhlakanipha ekwenzeni kanjalo. Uma uchofoza kunoma yiziphi izixhumanisi nezikhangiso zenkampani yangaphandle, imigomo nezinqubomgomo zenkampani yangaphandle ziyasebenza, okuhlanganisa ubumfihlo benkampani yangaphandle nezinqubo zokuqoqa idatha.

Abanye Abasebenzisi. Umsebenzisi ngamunye Wesayithi unesibopho sanoma yikuphi okuqukethwe kwabasebenzisi kuphela. Ngenxa yokuthi asikulawuli Okuqukethwe Komsebenzisi, uyavuma futhi uyavuma ukuthi asinasibopho sanoma yikuphi okuqukethwe komsebenzisi, kungakhathaliseki ukuthi kuhlinzekwe nguwe noma abanye. Uyavuma ukuthi Inkampani ngeke ibe nesibopho sanoma yikuphi ukulahlekelwa noma umonakalo owenziwe ngenxa yanoma yikuphi ukusebenzisana okunjalo.

Ukhulula futhi ukhiphe unomphela iNkampani kanye nezikhulu zethu, abasebenzi, ama-ejenti, abazongena esikhundleni, futhi uyabela, futhi ngalokhu uyeka futhi uyeka, ingxabano ngayinye edlule, yamanje neyesikhathi esizayo, isimangalo, impikiswano, isidingo, ilungelo, isibopho, isikweletu, isenzo kanye nembangela yesenzo salo lonke uhlobo nemvelo, esivele noma esivele ngokuqondile noma ngokungaqondile ngaphandle, noma esihlobene ngokuqondile noma ngokungaqondile neSayithi. Uma uyisakhamuzi sase-California, uyeka isigaba sekhodi yomphakathi yase-California 1542 mayelana nalokhu okungenhla, esithi: "ukukhululwa okuvamile akudluleli ezimangalweni umbolekisi angazazi noma asola ukuthi zikhona ngokuvuna yena isikhathi sokukhipha ukukhululwa, okuthi uma kwaziwa nguye kube nomthelela omkhulu ekukhokheni kwakhe nomkweleti."

Amakhukhi kanye nama-Web Beacons. Njenganoma iyiphi enye iwebhusayithi, i-ExoSpecial isebenzisa 'amakhukhi'. Lawa makhukhi asetshenziselwa ukugcina ulwazi oluhlanganisa okuthandwayo yizivakashi, namakhasi kuwebhusayithi isivakashi esifinyelele noma esiyivakashele. Ulwazi lusetshenziselwa ukuthuthukisa ulwazi lwabasebenzisi ngokwenza ngokwezifiso okuqukethwe kwekhasi lethu lewebhu ngokusekelwe ohlotsheni lwesiphequluli sezivakashi kanye/noma olunye ulwazi.

Nezihlangululo

Isiza sihlinzekwa ngesisekelo sokuthi "njengoba sikhona" futhi "njengoba sitholakala", futhi inkampani kanye nabahlinzeki bethu bayaphika ngokusobala noma yimaphi amawaranti nemibandela yanoma yiluphi uhlobo, kungaba sobala, okushiwo, noma okungokomthetho, okuhlanganisa zonke iziqinisekiso noma izimo zokuthengiselana. , ukufaneleka ngenjongo ethile, isihloko, ukuzijabulisa okuthule, ukunemba, noma ukungaphuli umthetho. Thina nabahlinzeki bethu asenza isiqinisekiso sokuthi isiza sizohlangabezana nezidingo zakho, sizotholakala ngokungaphazamiseki, ngesikhathi, esivikelekile, noma esingenaphutha, noma sizobe sinembe, sithembekile, asinamagciwane noma enye ikhodi eyingozi, ephelele, esemthethweni. , noma kuphephile. Uma umthetho osebenzayo udinga noma yiziphi iziqinisekiso maqondana nesayithi, zonke lezi ziqinisekiso zikhawulelwe esikhathini esiyizinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye (90) kusukela ngedethi yokusetshenziswa kokuqala.

Ezinye iziphathimandla azikuvumeli ukukhishwa kwamawaranti ashiwo, ngakho-ke lokhu kukhishwa okungenhla kungenzeka kungasebenzi kuwe. Ezinye iziphathimandla azivumeli imikhawulo yokuthi iwaranti ebekiwe ihlale isikhathi esingakanani, ngakho-ke umkhawulo ongenhla ungahle ungasebenzi kuwe.

Umkhawulo Esikweletini

Ngokwezinga eliphezulu elivunyelwe umthetho, inkampani noma abahlinzeki bethu ngeke babe nesibopho kuwe noma omunye umuntu wesithathu nganoma iyiphi inzuzo elahlekile, idatha elahlekile, izindleko zokuthengwa kwemikhiqizo ehlukile, nanoma yikuphi okungaqondile, okulandelanayo, okuyisibonelo, okuzenzakalelayo, umonakalo okhethekile noma oyisijeziso ovela noma ohlobene nale migomo noma ukusebenzisa kwakho, noma ukungakwazi ukusebenzisa isayithi ngisho noma inkampani iye yatshelwa ukuthi kungenzeka lowo monakalo ungenzeka. Ukufinyelela nokusebenzisa isayithi kungokubona kwakho kanye nengcuphe yakho, futhi uzoba nesibopho sakho kuphela nganoma yikuphi ukulimala kudivayisi yakho noma isistimu yekhompyutha, noma ukulahleka kwedatha okubangelwa yilokho.

Ngokwezinga elivunyelwe umthetho, ngaphandle kokuphikisana nalokho okuqukethwe lapha, isibopho sethu kuwe nganoma yimuphi umonakalo ovele noma ohlobene nalesi sivumelwano, ngaso sonke isikhathi sizokhawulelwa kuma-dollar angama-US angamashumi amahlanu (us $ 50). Ukuba khona kwezimangalo ezingaphezu kwesisodwa ngeke kukhulise lo mkhawulo. Uyavuma ukuthi abahlinzeki bethu ngeke babe nesibopho sanoma yiluphi uhlobo oluvela noma oluhlobene nalesi sivumelwano.

Ezinye izinkantolo azivumeli umkhawulo noma ukubekwa eceleni kwesibopho sokulimala okwenzeka ngengozi noma okuphathelene nomphumela, ngakho-ke umkhawulo noma ukukhishwa okungenhla kungenzeka kungasebenzi kuwe.

Isikhathi Nokunqanyulwa. Ngokuya kwalesi Sigaba, le Migomo izohlala isebenza ngokugcwele futhi iyasebenza ngenkathi usebenzisa Isayithi. Singase simise okwesikhashana noma simise amalungelo akho okusebenzisa iSayithi nganoma yisiphi isikhathi nganoma yisiphi isizathu ngokubona kwethu, okuhlanganisa nanoma yikuphi ukusetshenziswa kweSayithi okuphula le Migomo. Lapho amalungelo akho eqedwa ngaphansi kwale Migomo, I-akhawunti yakho kanye nelungelo lokufinyelela nokusebenzisa iSayithi kuzonqanyulwa ngokushesha. Uyaqonda ukuthi noma yikuphi ukunqanyulwa kwe-Akhawunti yakho kungase kuhlanganise nokususwa Kokuqukethwe Komsebenzisi okuhlotshaniswa ne-Akhawunti yakho kuzinqolobane zethu ezibukhoma. Inkampani ngeke ibe nesikweletu kuwe nganoma yikuphi ukunqanyulwa kwamalungelo akho ngaphansi kwale Migomo.

Inqubomgomo ye-copyright

Inkampani ihlonipha ubuhlakani babanye futhi icela ukuthi abasebenzisi beSayithi yethu benze okufanayo. Maqondana neSayithi yethu, samukele futhi sasebenzisa inqubomgomo ephathelene nomthetho we-copyright ehlinzeka ngokususwa kwanoma yiziphi izinto eziphula umthetho kanye nokunqanyulwa kwabasebenzisi beSayithi yethu ye-inthanethi abephula ngokuphindaphindiwe amalungelo empahla yengqondo, okuhlanganisa namalungelo okushicilela. Uma ukholelwa ukuthi omunye wabasebenzisi bethu, ngokusebenzisa iSayithi yethu, weqa ngokungemthetho ilungelo(ama) copyright emsebenzini, futhi ufisa ukususwa kwezinto okusolwa ukuthi ziphula umthetho, ulwazi olulandelayo ngendlela yesaziso esibhaliwe (ngokulandelana). ku-17 USC § 512(c)) kufanele kuhlinzekwe:

  • isisayino sakho somzimba noma se-elekthroniki;
  • ukukhonjwa kwemisebenzi / amalungelo obunikazi obunemininingwane yokuthi wephukile;
  • ukukhonjwa kwezinto ezisezinsizakalweni zethu othi ziyaphula umthetho futhi ucela ukuzikhipha;
  • ulwazi olwanele lokusivumela ukuthi sizitholele lezo zinto;
  • ikheli lakho, inombolo yocingo, nekheli le-imeyili;
  • isitatimende sokuthi unokholo oluhle lokuthi ukusetshenziswa kwezinto ezingabazekayo akugunyaziwe; futhi
  • isitatimende sokuthi imininingwane ekwisaziso inembile, futhi ngaphansi kwenhlawulo yecala lokuphikisana, ukuthi ungumnikazi we-copyright okusolwa ukuthi wephulwe umthetho noma ukuthi ugunyaziwe ukwenza okuthile egameni lomnikazi we-copyright.

Sicela uqaphele ukuthi, ngokususelwe ku-17 USC § 512(f), noma yikuphi ukuhlanekezela amaqiniso kwento ebalulekile esazisweni esibhaliwe ngokuzenzekelayo kubeka lowo okhalazayo esibophweni sanoma yimuphi umonakalo, izindleko kanye nezinkokhelo zommeli ezitholwe yithi mayelana nesaziso esibhaliwe kanye nezinsolo ukwephulwa kwe-copyright.

General

Le Migomo ingaphansi kokubuyekezwa ngezikhathi ezithile, futhi uma senza noma yiziphi izinguquko ezinkulu, singase sikwazise ngokukuthumelela i-imeyili ekhelini le-imeyili lokugcina osinikeze lona kanye/noma ngokuthumela isaziso esivelele sezinguquko kuwebhusayithi yethu. Isayithi. Unesibopho sokusinika ikheli lakho le-imeyili lamanje. Esimeni lapho ikheli le-imeyili lokugcina osinikeze lona lingavumelekile ukuthumela kwethu i-imeyili equkethe leso saziso nokho kuyohlanganisa isaziso esisebenzayo sezinguquko ezichazwe esazisweni. Noma yiziphi izinguquko kule Migomo zizoqala ukusebenza ezinsukwini ezingamashumi amathathu (30) zekhalenda kulandela ukuthumela isaziso nge-imeyili kuwe noma ezinsukwini ezingamashumi amathathu (30) zekhalenda kulandela ukuthumela kwethu isaziso soshintsho esizeni sethu. Lezi zinguquko zizosebenza ngokushesha kubasebenzisi abasha beSayithi yethu. Ukuqhubeka nokusetshenziswa kweSayithi lethu kulandela isaziso salolo shintsho kuzokhombisa ukuthi uyaluvuma lolu shintsho kanye nesivumelwano esiboshelwe yimigomo nemibandela yalolo shintsho.

Isixazululo Sengxabano

Sicela ufunde lesi Sivumelwano Sokulamula ngokucophelela. Kuyingxenye yenkontileka yakho neNkampani futhi kuthinta amalungelo akho. Iqukethe izinqubo ZESIXAXULULELO ESIBOPHEZELAYO KANYE NOKUKHIPHA ISINYATHELO ESIKALASI.

Ukusebenza kwesivumelwano sokulamula. Zonke izimangalo nezingxabano eziphathelene neMigomo noma ukusetshenziswa kwanoma yimuphi umkhiqizo noma insizakalo enikezwe yiNkampani engenakuxazululwa ngokungahleliwe noma enkantolo yezimangalo ezincane izolungiswa ngokubopha ukulamula komuntu ngamunye ngaphansi kwemigomo yalesi Sivumelwano Sokulamula. Ngaphandle kokuthi kuvunyelwane ngenye indlela, zonke izinqubo zokulamula zizobanjwa ngesiNgisi. Lesi Sivumelwano Sokulamula sisebenza kuwe nakuNkampani, nakunoma yiziphi izinkampani ezingaphansi, izinhlangano eziphethwe, abenzeli, abasebenzi, ababandlululi ngenzalo, abalandelayo, nababela, kanye nabo bonke abasebenzisi abagunyaziwe noma abangagunyaziwe noma abazuzi bezinsizakalo noma izimpahla ezinikezwe ngaphansi Kwemigomo.

Isidingo Sesidingo kanye Nesisombululo Sokungqubuzana Okungakahleleki. Ngaphambi kokuthi noma yiliphi iqembu lifune ukunxeshezelwa, inhlangano kufanele iqale ithumele kwelinye icele Isaziso Sengxabano esichaza uhlobo nesisekelo sesimangalo noma ingxabano, kanye nokukhululwa okuceliwe. Isaziso esiya eNkampanini kufanele sithunyelwe ku legal@exospecial.com. Ngemva kokuthi Isaziso sesitholakele, wena neNkampani ningase nizame ukuxazulula isimangalo noma niphikisane ngokwethukela. Uma wena neNkampani ningasixazululi isimangalo noma ingxabano zingakapheli izinsuku ezingamashumi amathathu (30) ngemuva kokutholwa kweSaziso, noma yiliphi iqembu lingase liqale ukuqulwa kwecala. Inani lanoma yikuphi ukunikezwa kwenkokhelo okwenziwa yinoma yiliphi iqembu angeke lidalulwe kumxazululi kuze kube yilapho umlamuli esenqume inani lomklomelo noma yiliphi iqembu elinegunya lalo.

Imithetho yokulamula. Ukulamula kuzoqalwa nge-American Arbitration Association, umhlinzeki ohlukile wokuxazulula izingxabano ohlinzeka ngesixazululi njengoba kushiwo kulesi sigaba. Uma i-AAA ingatholakali ukuze ixazulule, izinhlangothi zizovuma ukukhetha omunye Umhlinzeki we-ADR. Imithetho Yomhlinzeki we-ADR izobusa zonke izici zengxabano ngaphandle kwalapho imithetho enjalo ingqubuzana Nemigomo. Imithetho ye-AAA Consumer Arbitration ebusa ukulamula iyatholakala ku-inthanethi ku-ADR.org noma ngokushayela i-AAA ku-1-800-778-7879. Ukulamula kuzokwenziwa umlamuli oyedwa, ongathathi hlangothi. Noma yiziphi izimangalo noma izingxabano lapho inani eliphelele lomklomelo ofunwayo lingaphansi kwamaDola Ezinkulungwane Eziyishumi (US $10,000.00) zingaxazululwa ngokusebenzisa ukunxeshezelwa okungasekelwe ekubonakaleni, ngenketho yeqembu elifuna ukukhululeka. Ezimangalweni noma izingxabano lapho isamba senani lomklomelo ofunwayo singamaDola Ezinkulungwane Eziyishumi (US $10,000.00) noma ngaphezulu, ilungelo lokuqulwa kwecala lizonqunywa Imithetho Yokulamula. Noma yikuphi ukulalelwa kwecala kuzokwenziwa endaweni engaphansi kwamamayela angu-100 ukusuka lapho uhlala khona, ngaphandle uma uhlala ngaphandle kwase-United States, futhi ngaphandle kwalapho abathintekayo bevumelana ngenye indlela. Uma uhlala ngaphandle kwase-US, umlamuli uzonikeza abathintekayo isaziso esiphusile sosuku, isikhathi kanye nendawo yanoma yikuphi ukulalelwa komlomo. Noma yisiphi isahlulelo somklomelo onikezwe umlamuli singafakwa kunoma iyiphi inkantolo enegunya lokulawula. Uma umlamuli ekunikeza umklomelo omkhulu kunomnikelo wokugcina wokukhokha iNkampani ekwenzile kuwe ngaphambi kokuqala kwesixazululi, Inkampani izokukhokhela umklomelo omkhulu noma u-$2,500.00. Inhlangano ngayinye izothwala izindleko zayo kanye nezinkokhiso ezivela ekubambisaneni futhi izokhokha ingxenye elinganayo yezindleko nezindleko Zomhlinzeki we-ADR.

Imithetho eyengeziwe yokuBusa ngokuNgabonakali. Uma kukhethwa ukunxeshezelwa okusekelwe ekungabonakali, ukunxeshezelwa kuyokwenziwa ngocingo, ku-inthanethi kanye/noma kusekelwe kuphela ekuthunyelwe okubhaliwe; indlela eqondile izokhethwa yiqembu eliqala ukulamula. Ukulamula angeke kubandakanye noma yikuphi ukubonakala komuntu siqu kwamaqembu noma ofakazi ngaphandle uma kuvunyelwene ngenye indlela amaqembu.

Imikhawulo Yesikhathi. Uma wena noma inkampani ilandela ukulamula, isenzo sokulamula kufanele siqalwe kanye / noma sifunwe ngokwesibalo semikhawulo nanganoma imuphi umnqamulajuqu obekwe ngaphansi kweMithetho ye-AAA yesimangalo esifanele.

Igunya Lokulamula. Uma ukulamula kuqalisiwe, umlamuli uzonquma ngamalungelo nezikweletu zakho neNkampani, futhi ingxabano ngeke ihlanganiswe nanoma yiziphi ezinye izindaba noma ihlanganiswe nanoma yimaphi amanye amacala noma amaqembu. Umxazululi uzoba negunya lokunikeza iziphakamiso ezilahla konke noma ingxenye yanoma yisiphi isimangalo. Umxazululi uzoba negunya lokuklomelisa umonakalo wemali, futhi anikeze noma yiliphi ikhambi elingeyona imali noma usizo olutholakala kumuntu ngaphansi komthetho osebenzayo, Imithetho ye-AAA, kanye Nemigomo. Umxazululi uzokhipha umklomelo obhaliwe kanye nesitatimende sesinqumo esichaza okutholiwe okubalulekile neziphetho lapho umklomelo usekelwe khona. Umxazululi unegunya elifanayo lokunikeza usizo kumuntu ngamunye okungatholwa yijaji enkantolo yomthetho. Umklomelo womlamuli ungowokugcina futhi ubophezela wena kanye neNkampani.

Umgcini Wecala LeJury. NGALOKHU IZINHLANGANO ZIYEKA ILUNGELO LAZO OMTHETHOSISEKELO NOMTHETHO LOKUYA ENKANTOLO FUTHI ZIBE NECILIKO PHAMBI KWEJAJI NOMA AMAHLULU, esikhundleni salokho zikhethe ukuthi zonke izimangalo nezingxabano zizoxazululwa ngesixazululo ngaphansi kwalesi Sivumelwano Sokulamula. Izinqubo zokulamula ngokuvamile zikhawulelwe kakhulu, zisebenza ngempumelelo futhi zibiza kancane kunemithetho esebenza enkantolo futhi zingaphansi kokubuyekezwa okulinganiselwe yinkantolo. Esimeni lapho noma yikuphi ukumangalelana kufanele kuphakame phakathi kwakho neNkampani kunoma yisiphi isifunda noma inkantolo yombuso ecaleni lokushiya noma ukuphoqelela umklomelo wokulamula noma ngenye indlela, WENA KANYE NENKAMPANI NIWEKA WONKE AMALUNGELO OKUQULWA AMAJAJI, esikhundleni salokho nikhethe ukuthi ingxabano ixazululwe. ngejaji.

Ukuhlaselwa Kwezigaba noma Izenzo Ezihlanganisiwe. Zonke izimangalo nezimpikiswano ezingaphakathi kwesivumelwano salesi sivumelwano sokulamula kufanele zixazululwe noma zilinganiswe ngamanani ngamunye hhayi ngokwezinga, futhi izimangalo zekhasimende noma umsebenzisi ezingaphezu kwesisodwa azikwazi ukuqondiswa noma ukuhlanganiswa ndawonye noma okuhlanganiswa naliphi elinye ikhasimende. noma umsebenzisi.

Ukuyimfihlo. Zonke izici zokuqhubeka kokulamula zizoba yimfihlo ngokuqinile. Amaqembu avumelana ngokugcina okuyimfihlo ngaphandle kwalapho umthetho ufuna njalo. Lesi sigaba ngeke sivimbele iqembu ekuthumeleni enkantolo yezomthetho noma yiluphi ulwazi oludingekayo ukuphoqelela lesi Sivumelwano, ukuphoqelela umklomelo wokulamula, noma ukufuna ukukhululeka kokujeziswa noma okulingana.

Ukwehluleka. Uma noma iyiphi ingxenye noma izingxenye zalesi Sivumelwano Sokulamula zitholakala ngaphansi komthetho njengezingekho noma ezingenakusebenza yinkantolo yamandla anekhono, leyo ngxenye noma izingxenye ezithile ngeke zibe namandla futhi zisebenze futhi zizodingidwa bese okusele kwesivumelwano kufanele qhubeka ngamandla agcwele nomphumela.

Kwesokudla ku-Waive. Noma yimaphi noma yimaphi amalungelo noma ukulinganiselwa okubekwe kulesi Sivumelwano Sokulamula kungasuswa yiqembu okubhekiswe kulo isimangalo. Ukuyekelwa okunjalo ngeke kuyeke noma kuthinte noma iyiphi enye ingxenye yalesi Sivumelwano Sokulamula.

Ukusinda Kwesivumelwano. Lesi Sivumelwano Sokulamula sizosinda ekunqanyulweni kobudlelwano bakho neNkampani.

Inkantolo Yezicelo Zamacala Amancane. Yize kunjalo, okungenhla, wena noma Inkampani mungaletha isenzo esisodwa enkantolo yezicelo zamacala amancane.

Isiza Esiphuthumayo Esilinganayo. Noma ngabe yikuphi okushiwo ngenhla, noma yiliphi iqembu lingafuna usizo oluphuthumayo olulinganayo ngaphambi kwenkantolo yombuso noma yenhlangano ukuze kugcinwe isimo sisalindelekile. Isicelo sezinyathelo zesikhashana ngeke sithathwe njengokuyekelwa kwanoma imaphi amanye amalungelo noma izibopho ngaphansi kwalesi Sivumelwano Sokulamula.

Izimangalo azikhonjelwa ekulameni. Ngaphandle kwalokhu osekushiwo ngaphambili, izimangalo zokwehliswa kwesithunzi, ukwephulwa koMthetho Wokukhwabanisa Nokuhlukunyezwa Kwekhompyutha, kanye nokwephulwa noma ukusetshenziswa kabi kwelungelo lobunikazi lomunye umuntu, ilungelo lobunikazi, uphawu lokuhweba noma izimfihlo zokuhweba ngeke kube ngaphansi kwalesi Sivumelwano Sokulamula. Kunoma iziphi izimo lapho Isivumelwano Sokulamula esingenhla sivumela abathintekayo ukuthi bamangalele enkantolo, abathintekayo bavuma ukuhambisa endaweni ethile yezinkantolo ezitholakala ngaphakathi kwesifunda sase-Louisiana, ngalezo zinhloso.

Isiza singaphansi kwemithetho yokulawula ukuthekelisa yase-US futhi singaphansi kwemithetho yokuthekelisa noma yokungenisa kwamanye amazwe. Uyavuma ukungathumeli, ukuthekelisa kabusha, noma ukuhambisa, ngokuqondile noma ngokungaqondile, noma iyiphi idatha yobuchwepheshe yase-US etholwe kwiNkampani, noma eminye imikhiqizo esebenzisa leyo mininingwane, yephula imithetho noma izimiso zokuthumela zase-United States.

Uma uyisakhamuzi sase-California, ungabika izikhalazo kuyunithi yosizo lwezikhalazo ye-Division of Consumer Product yomnyango wase-California Wezindaba Zabathengi ngokubathinta ngokubhala ku-400 R Street, Sacramento, CA 95814.

Ukuxhumana kocingo. Ukuxhumana phakathi kwakho neNkampani kusebenzisa izindlela zikagesi, kungakhathaliseki ukuthi usebenzisa iSayithi noma usithumelela ama-imeyili, noma noma ngabe iNkampani ithumela izaziso kuSayithi noma ixhumana nawe nge-imeyili. Ngezinjongo zenkontileka, wena (a) uvuma ukwamukela ukuxhumana okuvela eNkampanini ngendlela ye-elekthronikhi; futhi (b) uvume ukuthi yonke imigomo nemibandela, izivumelwano, izaziso, ukudalulwa, nokunye ukuxhumana iNkampani ekunikeza yona nge-elekthronikhi yanelisa noma isiphi isibopho esingokomthetho lokho kuxhumana obuyokwanelisa ukube bekubhalwe emaphepheni.

Imibandela Yonke. Le Migomo ihlanganisa sonke isivumelwano phakathi kwakho nathi mayelana nokusetshenziswa kweSayithi. Ukwehluleka kwethu ukusebenzisa noma ukuphoqelela noma yiliphi ilungelo noma ukunikezwa kwale Migomo ngeke kusebenze njengokuyekwa kwalelo lungelo noma ukunikezwa. Izihloko zezigaba kule Migomo ezenzelwe ukunethezeka kuphela futhi azinawo umthelela wezomthetho noma wenkontileka. Igama elithi "kuhlanganise" lisho "kuhlanganise ngaphandle komkhawulo". Uma noma yikuphi ukunikezwa kwale Migomo kubhekwa njengokungavumelekile noma okungasebenziseki, okunye ukunikezwa kwale Migomo ngeke kuphazamiseke futhi ukunikezwa okungavumelekile noma okungaphoqeleleki kuzothathwa njengokushintshiwe ukuze kusebenze futhi kusetshenziswe ngokwezinga eliphezulu elivunyelwe umthetho. Ubudlelwano bakho neNkampani obosonkontileka ozimele, futhi akekho umuntu oyi-ejenti noma uzakwethu womunye. Le Migomo, namalungelo nezibopho zakho lapha, angeke wabelwe, unikezwe inkontileka engaphansi, udluliselwe nguwe, noma udluliselwe nguwe ngaphandle kwemvume ebhalwe ngaphambili yeNkampani, futhi noma yikuphi ukuzama ukwabiwa, inkontileka engaphansi, ukudluliselwa kwamandla, noma ukudluliselwa okuphambene nalokhu osekushiwo ngenhla kuyoba ize futhi. ize. Inkampani inganikeza le Migomo ngokukhululekile. Imigomo nemibandela ebekwe kule Migomo izobophezela abanikezwayo.

Ulwazi Lophawu. Zonke izimpawu zokuthengisa, amalogo kanye nezimpawu zesevisi ezikhonjiswe eSayithi ziyimpahla yethu noma enye ingxenye yesithathu. Awuvunyelwe ukusebenzisa lawa Mamaki ngaphandle kwemvume yethu ebhaliwe yangaphambili noma imvume yalowo muntu wesithathu ongase abe umnikazi wamamaki.

Ulwazi lokuxhumana

Nganoma yimiphi imibuzo mayelana nale nqubomgomo, sicela uxhumane legal@exospecial.com nganoma yisiphi isikhathi.